MOTTO DAN. MÜH. VE TEKN. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

Motto Danışmanlık Mühendislik ve Teknoloji Ltd. Şti., (MOTTO) Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.

MOTTO, 18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup MOTTO, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, MOTTO Web Sitesi ziyaretçileri, şirket hakkındaki finansal haber bültenlerine ulaşmak, genel istek ve taleplerini şirket yetkililerine iletebilmek için ad, soyad ve e-posta adres bilgilerini, web sayfasında belirtilen elektronik formlara yazmaktadır.

Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak MOTTO, sorumlu bir tutum sergileyecektir. MOTTO’nun bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

  1. MOTTO’nun veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
  2. Yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
  3. Web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,
  4. Şirket haber bültenlerini ve finansal raporları paylaşmak,

amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak MOTTO açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.

MOTTO ’nun kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.

Bu beyan sadece MOTTO tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

BAĞLANTI

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde MOTTO tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde MOTTO ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda MOTTO, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde MOTTO’nun sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

MOTTO, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. MOTTO, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, MOTTO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.motto-tr.com/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak MOTTO’ya iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu